Ålands Näringslivs vårmöte

Ålands Näringsliv höll stadgeenligt vårmöte på restaurang Nautical, måndagen den 8 juni.

VD redogjorde för det synnerligen aktiva 2016 där föreningens projekt och aktiviteter lockade närmare 3000 deltagare.
Verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelse 2016 godkändes av vårmötet.
Till valberedningen valdes Björn Blomqvist, Angela Sjöblom och Tom Forsbom.

Efter de stadgeenliga förhandlingarna presenterade personalen från Ålands Näringsliv aktuella ärenden och kommande aktiviteter inom föreningen.
Under kommande aktiviteter kan vi nämna:
- 16-18 maj Svenska stadskärnor Varberg
- 2 juni Frukostträff på Åland Näringsliv5 juni Kickon på Alandica (Välkommen in/Turist-Åland)
- 12-17 juni Restaurangdagarna
- 12-15 juni Sommarlovsentreprenörerna utbildningsvecka
- 24 augusti Näringslivsdagen “Hållbarhet - att skapa ett vinnande lag”
- 14 september Webb Expo
- 26 september Agile islands
- 29 september Open-by night

Dessutom kommer vi under hösten planerar vi:
- Företagarskolan 2.0
- En Estlandsresa
- Utbildningar för olika branscher
- genomgående arbete med att konkretisera hållbarhet inom näringslivet