Ålands Näringslivs höstmöte

Ålands Näringsliv höll stadgeenligt höstmöte på restaurang Indigo måndagen den 20 november.

Vid de stadgeenliga förhandlingarna återvaldes Peter Wiklöf till ordförande för perioden 2018-2019. Han får sällskap i styrelsen av återvalda Johanna Boijer-Svahnström, Björn Kalm, Ronny Isaksson samt den nyinvalde Sandra Barret. Ordinarie styrelsemedlemmar 2018 är redan Anders Rundberg, Caroline Lepistö, Mikael Lundell, Nina Nyman-Johansson samt Tony Saarinen.

Till revisorer valdes Fanny Johansson (PwC) och suppleant Maria Merne (PwC).

Verksamhetsplan och budget för 2018 fastställdes av mötet, liksom en höjning av medlemsavgifterna. Ålands Näringsliv inför även en ny avgiftsmodell för nystartade företag, dvs sådana som har etablerats de senaste 12 månaderna. Dessa har en förmånlig avgift första året som medlem.

Slutligen tillsattes medlemmarna i Ålands Näringslivs tio utskott. Totalt engageras 82 personer i styrelse- och utskott, varav 31 personer är kvinnor (38%).

Efter det ordinarie höstmötet höll Jorunn Skogberg från DKCO en presentation om Dataskyddsförordningen som börjar tillämpas i maj 2018. Den ställer höga krav på hur företag hanterar personuppgifter och rådet från henne är att börja arbeta med frågan redan nu.
Ålands Näringsliv kommer att hålla ytterligare informationstillfällen under våren inom detta ämne.