Åbo yrkeshögskola får sex miljoner euro för teknisk utbildning.

Pengarna används för att utbilda fler ingenjörer. Detta som ett led i att efterfrågan på arbetskraft med teknisk utbildning har ökat kraftigt i Egentliga Finland. Åbo yrkeshögskola svarar på efterfrågan med att öka antagningen till de tekniska utbildningarna.

Antalet studieplatser som leder till teknisk yrkeshögskolexamen ökar med 203 och till utbildningen på masternivå ökar antagningen med 35 studerande. Undervisnings- och kulturministeriet står för det ökade anslaget.

 

Källa YLE, läs mer här