Nyheter 2016

Semesterlagen - Anvisning från Arbets- och Näringsministeriet

07 apr
Semesterlagen finns presenterad i en broschyr daterad april 2016 här: https://www.tem.fi/files/18336/TEM_esite_03_2016_vuosilomalaki_sv_010420...

Självrisk när man insjuknar på semestern tillbaka – en stor lättnad för små arbetsgivarföretag

07 apr
Regeringen föreslår att arbetstagarens självrisk för arbetsoförmåga under semestern ska återinföras i semesterlagen. Regeringen föreslår vidare att intjänandet av semester ska begränsas under föräldraledigheter. Enligt Företagarna i Finland hjälper dessa ändringar framför allt små arbetsgivarföretag och företag i kvinnodominerade branscher och bidrar till sysselsättandet. Enligt regeringens proposition skulle självriskdagarna för...

Informationstillfälle för företag gällande den nya EU-lagstiftningen inom tullområdet

07 apr
Informationstillfälle för företag gällande den nya EU-lagstiftningen Två svenskspråkiga informationstillfällen ordnas vid hotell Arkipelag i Mariehamn ti 19.4.2016 kl. 10 - 16: särskilt tillfälle för speditörer må 25.4.2016 kl. 10 - 16: övriga företag. Anmälan sker per e-mail till kirmomha(at)tulli.fi, med uppgifter om deltagarens namn och företag. Begränsat antal platser...

Psykosocial belastning i arbetslivet - An­vis­ning­ar för ar­bets­gi­va­ren

07 apr
Arbetsgivaren ska vara medveten om de psykosociala belastningsfaktorerna på arbetsplatsen och vidta åtgärder om belastningsfaktorerna orsakar olägenheter eller risker för arbetstagarnas hälsa. Därtill ska arbetsgivaren oavbrutet följa upp situationen i arbetsgemenskapen och reagera om en enskild arbetstagare i arbetet belastas på ett sätt som äventyrar hälsan. Cheferna har till uppgift...

Företag som arbetsgivare

07 apr
En arbetsgivare har olika förpliktelser i samband med utbetalningen av löner: arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning och betalar arbetsgivarens socialskyddsavgift på basis av lönen. Båda prestationerna redovisas till Skatteförvaltningen. Dessutom tecknar arbetsgivaren en pensionsförsäkring och andra obligatoriska försäkringar för arbetstagaren. Anvisningarna på sidorna Ett företag som arbetsgivare gäller alla företag och samfund...

Köpkraften i Finland minskar med 230 euro per år

07 apr
Regeringens budgetramar och konkurrenskraftsavtalet kommer att minska köpkraften med ungefär 230 euro per år för en finländare med medelinkomst. Det har Skattebetalarnas centralförbund räknat ut. För en person som har en medellön på 3 295 euro i månaden stiger skatteprocenten från 31,1 procent till 31,5 procent, medan den totala köpkraften...

Miljöministeriet delar ut 1,7 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård

07 apr
Miljöministeriet i Finland har beviljat 1 734 000 euro i prövningsbaserade statsunderstöd. Antalet mottagande organisationer är sammanlagt 38. Understöd beviljades också för projekt som handlar om miljöfostran och miljöupplysning. De största understöden gick till Håll Skärgården Ren rf, Finlands naturskyddsförbund, Vuokralaiset VKL ry och Natur och Miljö. Nya understödsmottagare är...

Medlemsresa till SHOP-Nordicmässan i Kista

01 apr
HOP Nordic 2016 en helt ny mötesplats med total fokus på inredning, design och koncept för butik. Ålands Näringsliv ordnar gemensam busstransport till och från mässan. I priset ingår resa T/R samt frukost på morgonen. Vi samlas i Västra hamnen kl 07.15. Resan sker med MS Rosella och Viking Line...

Skatteförvaltningen har publicerat ett nytt nyhetsbrev

30 mar
Nyhetsbrev för företagskunder: http://verofi.mailpv.net/archive/show/1157143

Ålandsmässan lockade 3000 besökare

22 mar
Det har varit en intensiv helg på Baltichallen då ca 3.000 besökare och 80 utställare deltog i den 56:e upplagan av Ålandsmässan. Under helgen har besökarna fått ta del av en historisk “mäss-återblick” av Roffe Nordlund, Stefan Kalmer och Johan Lindholm. Det berättades om de första mässorna och även några...

Sidor