Nyheter 2016

Ålands Näringslivs vårmöte

12 maj
Ålands Näringsliv höll vårmöte måndagen den 9 maj på restaurang Indigo. Verkställande direktören redogjorde för 2015 som blev relativt utmanande för föreningen. 2015 beredde även grunden för många av de projekt som kommer att ta föreningen framåt de närmaste åren. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet...

Omsättningen ökade för åländska företag

03 maj
Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med 0,7 procent under år 2014, från ca 2 160 miljoner euro till ca 2 170 miljoner. Räkenskapsperiodens vinst ökade med ca 7,2 procent mellan år 2013 och 2014, från ca 120 miljoner euro till ca 129 miljoner...

Arbetslöshetssituationen april 2016

03 maj
Det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent i april I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,5 procent, i april ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,8 procent medan det var 4,1 procent för männen. Ungefär 1,4 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande...

Miljöministeriets förslag till rimligare avloppsvattenbestämmelser sänds på remiss

27 apr
Miljöministeriet föreslår att bestämmelserna om behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden ska mildras. Enligt lagförslaget ska fastigheternas avloppsvattensystem iståndsättas i samband med vissa reparationsarbeten. Endast iståndsättningen av avloppsvattensystem i fastigheter som ligger i närheten av vattendrag eller i ett grundvattenområde ska vara bunden till en tidsfrist. Miljöministeriet begär utlåtanden om ett...

Arbetslösheten i Finland

26 apr
351 000 arbetslösa arbetssökande i mars Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 351 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 10 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt. Antalet unga arbetslösa...

Kommissionen lägger fram handlingsplan för reform av EU:s momssystem

15 apr
Europeiska kommissionen har lagt fram en handlingsplan där man undersöker hur EU:s momssystem skulle kunna moderniseras för att göra det enklare, företagsvänligare och mer skyddat mot bedrägerier. Det s.k. momsgapet, dvs. skillnaden mellan de förväntade momsinkomsterna och de momsinkomster som faktiskt uppbärs i EU-länderna var nästan 170 miljarder euro år...

Stämningen i det privata åländska näringslivet sammantaget positiv

14 apr
Positiv BNP-tillväxt trots krympande offentlig sektor. Barometern något högre än vanligt Stämningen i det privata åländska näringslivet är sammantaget positiv och totalindex ligger över genomsnittet för 2000-talet, enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer. Alla indikatorer som speglar förväntningarna ger positivt utslag. Företagen sammanvägda tror på förbättrad lönsamhet, en större personalstyrka och möjligheterna att...

Finansministeriet: Små tecken på återhämtning

14 apr
Det finns tecken på att Finlands ekonomi långsamt är på väg mot det bättre. Det uppger man vid Finansministeriet som offentliggör en prognos senare i dag. Enligt preliminära uppgifter växte Finlands ekonomi med en halv procent i fjol och prognosen för i år kan hållas kvar på en procent, uppger...

SMF-företagens sysselsättningsutsikter i Finland

14 apr
SMF-företag blev tillfrågade om sysselsättningsutsikter och rekrytering av invandrare SMF-företagens förväntningar vad gäller konjunkturutvecklingen och omsättningen har vänt i en mer positiv riktning. Även uppskattningen om utvecklingen av antalet anställda är positivare än tidigare. Vi befinner oss dock ännu långt från de positiva förväntningarna åren 2010–2011. Dessa uppgifter framgår av...

Övernattningarna ökade med drygt sju procent under år 2015

07 apr
Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna ökade med drygt sju procent under år 2015 jämfört med 2014. Båtnätterna i gästhamnarna minskade under samma period med närmare sju procent. De inresande till Åland ökade med nästan tre procent. Övernattningarna ökade under 2015 Under år 2015 anlände närmare 203 700 gäster till de inkvarteringsanläggningar som...

Sidor