Nyheter 2016

25 miljoner euro utlyses för högskolors projekt för utveckling av utbildningen

27 sep
25 miljoner euro utlyses för högskolors projekt för utveckling av utbildningen Finska regeringen beslutade vid sina budgetförhandlingar att 40 miljoner euro ska anvisas för att utveckla högskoleutbildningen och främja unga forskares forskning under 2017. Undervisnings- och kulturministeriet har nu utlyst ett totalt belopp på 25 miljoner euro i understöd som...

Små och medelstora finska företag oroar sig för tillgången på kompetent arbetskraft

27 sep
Små och medelstora finska företag oroar sig för tillgången på kompetent arbetskraft Regionerna bedömer att den ekonomiska utvecklingen i regionerna kommer att fortsätta i positiv riktning under den närmaste tiden. En förändring till det bättre kunde ses redan i våras, och nu tror ingen av regionerna längre att den ekonomiska...

Små företag föreslås möjlighet till momsredovisning enligt betalningsprincipen

27 sep
Små företag ges möjlighet till momsredovisning enligt betalningsprincipen. Skatteförvaltningens meddelande, 19.9.2016 Regeringen föreslår att företag vilkas omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro ges möjlighet att redovisa mervärdesskatt som ska betalas på försäljning och mervärdesskatt som dras av för inköp enligt betalningsprincipen. Förfarandet skulle förbättra småföretags likviditet. Enligt propositionen...

Liten ljusning i den finska ekonomin

27 sep
Näringslivets forskningsinstitut Etla ser en liten ljusning i ekonomin. Inversteringarna har ökat mer än väntat och det är byggbranschen som är haren i tillväxtloppet. Näringslivets forskningsinstitut tror på en tillväxt på 1,1 procent i år. Nästa år växer Finlands bruttonationalprodukt med 1,2 procent enligt prognosen. Etla har en positivare syn...

Finlands regering har nått en kompromiss om den planerade transportreformen.

27 sep
Taxitrafiken förblir licensbelagd, men prisregleringen avskaffas och det sätts inget tak på hur många taxilicenser det får finnas. Reformen träder i kraft sommaren 2018. I kommunikationsminister Anne Berners (C) ursprungliga förslag till transportbalk skulle det bli tillåtet att köra taxi utan tillstånd för upp till 10 000 euro i året...

Konkurrenskraftsavtalet i Finland - Vad betyder det?

15 sep
FFC har på sin hemsida lagt ut en sammanställning på svenska av vad konkurrensavtalet innebär, och vilka tidsramar man har beslutat om. Här finns den listan : (längst ner i texten finns även länk till tidsplanen) Länk till mediarapportering i HBL

Inflationstakten -0,1 procent i augusti

15 sep
De åländska konsumentpriserna sjönk med 0,1 procent i augusti 2016 jämfört med augusti 2015, i juli var ökningstakten 0,2 procent. I augusti inverkade lägre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala nedgången (med 0,3 procentenheter nedåt). Lägre priser inom huvudgruppen "hälsovård" motverkade nedgången...

Företagarskolan

13 sep
Funderar du på att bli egen företagare eller har du precis startat eget? Du kan din produkt(idé), ditt (planerade) företag, kanske din bransch, men saknar överblicken över de olika ansvarsområden som kommer med ditt företag och dess verksamhet. I företagarskolan får du bland annat lära dig mera om företagande, ekonomi,...

Lansering av Green Key för restaurang och café - Hållbarhet i praktiken

05 sep
På restaurang INDIGO (ÖVRE VÅNINGEN), ONSDAG, 21 SEPTEMBER, 2016 - 14:00 TILL 16:00 Under lanseringen av Green Key för restaurang och café föreläser bland annat Karin M Ekström om den kulinariska turismen, en bransch på stark tillväxt. Karin M Ekström är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Utöver det är...

Kvällsöppen företagsrådgivning

29 aug
Företagsrådgivare Susanne Olofsson är på plats till kl 19:00 på torsdagar under september - november (ej 8.9, 6.10 och 13.10). Boka gärna tid på förhand, telefon 529 303, men du är även välkommen att göra ett drop-in besök.

Sidor