Nyheter 2016

Bli kundproffs och öka er merförsäljning! (Välkommen in)

02 nov
Gör som över 50 åländska företag redan gjort, ta del av framgångskoncepten i Välkommen in! Nu öppnas en andra antagningsomgång inom det EU-projekt som Ålands Närinsliv driver under 2016-2017. Utbildningen är kostnadsfri och riktas till alla organisationer och företag som har kundkontakt och är för både personal samt chefer/ verksamhetsinnehavare...

Ekonomisk översikt hösten 2016

31 okt
Något avmattad BNP-tillväxt detta år ÅSUB bedömer att utsikterna för det privata näringslivet har dämpats något i förhållande till hur det såg ut på våren. I det privata näringslivet som utgör ungefär 80 procent av ekonomin kan vi sedan 2014 se en avtagande tillväxt av såväl den samlade omsättningen som...

Välkommen på höstmöte

28 okt
Ålands Näringsliv håller höstmöte torsdagen den 24 november kl 11.30.

Svenskakurs för inflyttade på nätet

28 okt
Medis har nu möjlighet att erbjuda Åländska kommuninvånare en SFI (svenska för inflyttade) -kurs online. Skillnaden mellan den här kursen och övriga kurser är att denna inte kräver AMS godkännande, så även om man arbetar får man gå kursen . ​Läs mer om kursen i bilagan:

Punkt- och bilbeskattningen flyttas från Tullen till Skatteförvaltningen

28 okt
Regeringen föreslår ändringar till punkt- och bilskattelagstiftningen samt lagen om Tullens förvaltning. Punktbeskattningen och bilbeskattningen som hittills utförts av Tullen överförs till Skatteförvaltningen. Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2017. Det föreslås också att lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport samt lagen om bränsleavgift som betalas för...

Start Up & Shape Up

18 okt
I vår erbjuder vi två nya koncept inom projektet "Utveckla framtidens företag". Det är Start Up Boost och Shape Up Boost. Start Up Boost riktar sig till dig som har en rätt färdig affärsidé och känner dig redo att starta företag, men även till dig som känner en entreprenöriell lusta...

Inflationstakten 0,0 procent i september

17 okt
De åländska konsumentpriserna var oförändrade i september 2016 jämfört med september 2015 (0,0 procent), i augusti var ökningstakten -0,1 procent. I september inverkade lägre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker", "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "rekreation och kultur" mest nedåt på inflationen (med 0,2 procentenheter vardera)...

Affärsutveckling

06 okt
Henrik Hellström finns nu tillgänglig i projektet Utveckla framtidens företag. Henriks roll är affärsutvecklare och han har tidigare bland annat jobbat i projektet Tillväxt Åland II, 2013-2015, där fokus var på att stötta små företag i huvudsak på den åländska landsbygden och i den åländska skärgården. Henrik fokuserar på affärs-...

Kommissionen vill göra det lättare för företag att utnyttja EU:s fonder

30 sep
En arbetsgrupp som inrättats av kommissionen har lagt fram förslag som ska göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder . Byråkrati och administrativa förfaranden kan hindra små och nystartade företag att utnyttja de möjligheter som erbjuds av ESI-fonderna. Då tar man inte till vara...

Kurs om bygg & tillgänglighet den 10 oktober

28 sep
Kursen lär dig hur den Åländska bygglagstiftningen är utformad samt hur det kan löna sig att bygga tillgängligt från början. Tid: 10 oktober kl: 13-16 Plats: Ålands Hotell och Restaurangskola Anmälan senast 5 oktober till: sara.bru@handicampen.ax eller via telefon: 527 361

Sidor