Välkommen in

Välkommen In är namnet på ett EU-projekt som Ålands Näringsliv kommer att genomföra under år 2016. Projektet kommer att erbjuda utbildningar inom kundservice och försäljning riktat till verksamhetsidkare och personal för företag med konsumentkontakter inom olika branscher. Projektet finansieras av den Europeiska socialfonden och Ålands Landskapsregering.
 
Projektets målsättning är att skapa en ökad kompetens om kundservice och försäljning, ökad kunskapsnivå för arbetstagare inom olika sektorer, skapandet av krossektoriella nätverksgrupper samt skapandet av en märkbar skillnad i servicenivån på Åland.
 
Utbildningarna är kostnadsfria för deltagande företag (ingen ersättning utgår heller för tiden för deltagandet)  och kommer att bestå av utbildningsinsatser på flera nivåer, t.ex. öppna föreläsningar, workshops samt konkreta utbidlningsinsatser på plats hos de deltagande företagen.
 
Mer information om utbildningar som genomförs inom projektet kommer i februari. Redan nu går det bra för företag att anmäla sitt intresse för deltagande här.
Vi kommer sedan att skicka mer information om utbildningarna när programmet är klart.

För mer information, kontakta VD Anders Ekström per epost anders.ekstrom@naringsliv.ax eller per telefon +358 18 529300.