SMF-företagens sysselsättningsutsikter i Finland

SMF-företag blev tillfrågade om sysselsättningsutsikter och rekrytering av invandrare

SMF-företagens förväntningar vad gäller konjunkturutvecklingen och omsättningen har vänt i en mer positiv riktning. Även uppskattningen om utvecklingen av antalet anställda är positivare än tidigare. Vi befinner oss dock ännu långt från de positiva förväntningarna åren 2010–2011.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.