Små och medelstora finska företag oroar sig för tillgången på kompetent arbetskraft

Små och medelstora finska företag oroar sig för tillgången på kompetent arbetskraft

Regionerna bedömer att den ekonomiska utvecklingen i regionerna kommer att fortsätta i positiv riktning under den närmaste tiden. En förändring till det bättre kunde ses redan i våras, och nu tror ingen av regionerna längre att den ekonomiska utvecklingen kommer att gå nedåt. Även om den allmänna bilden är positiv, är tillväxtförväntningarna fortfarande måttliga.

Dessa uppgifter framgår av rapporten Regionala utvecklingsutsikter 2/2016, som offentliggjordes i Lahtis måndagen den 26 september 2016.
Materialet till rapporten har samlats in under september 2016.