Nya statliga e-tjänster

2017 kommer finska staten att ersätta den nationella autentiseringslösningen "Vetuma" med ett nytt system kallat "KaPa".

I korthet innebär det att man genom en inloggning kommer åt samtliga myndigheter, samtidigt som de direkt kan ge dig service baserat på dina behörigheter. En person kan exempelvis ha rätt företräda sig själv, sina barn och sitt företag. Detta kommer systemet att hålla reda på och du kommer att kunna administrera dina myndighetsärenden digitalt på samma inloggning.

I KaPa-systemet kommer det även att finnas möjlighet att direkt ge fullmakter för olika uppgifter. Man kan således befullmäktiga vem som helst (med ett finskt personnummer) att utföra en specifik uppgift. I framtiden ska denna möjlighet fungera på EU-nivå.

En konsekvens av detta är att tidigare autentiseringslösningar kommer att försvinna. Således kommer Vetuma och Katso-koderna att upphöra under 2017.

I allmänhet kommer ingen att märka detta, men alla organisationer som arbetar med dessa autensieringar behöver se till att de egna systemen uppdaterade senast under nästa år.

För mer information om hur en kommun eller myndighet ansluter sig och gällande de tekniska lösningarna kan ni kontakta Mikael Lönnqvist på Consilia Solutions Ab i Mariehamn.
Åländska kommuner är också välkomna att anmäla sig för vidare information till Riikka Jääskä på Finlands kommunförbund.

Ålands Näringsliv kommer att beröra dessa förändringar även i framtiden. Närmaste planerade evenemanget där detta förklaras blir sannolikt under Boksluts- och skattedagarna i november.