Nya löner inom handel och turism från den 1.3.2016

Från och med den 1.3.2016 har lönerna justerats för arbetare inom handeln och turism-, restaurang-, och fritidstjänster.

Inom handelns kollektivavtal:

Befintliga tabelllöner höjs med 15 euro eller med minst 0,39% (skärningspunkt 3846 euro). För timavlönade höjs lönen med 9 cent per timme eller med minst 0,39% (skärningspunkt 24,35 euro).

Inom kollektivavtalet för turism-, restaurang-, och fritidstjänster:

Månadslöner höjs med 15 euro och höjningen av timlönen bestäms i enlighet med etablerad beräkningsregel .
Månadslönerna höjs från och med löneperiod med början den 1.3.2016 med 14,67 euro eller med minst 0,39 procent. Timlönerna
höjs med 9 cent eller med minst 0,39 procent.