Näringslivsbarometern

Ålands Näringsliv har åter publicerat en Näringslivsbarometer där vi betygsätter landskapsregeringens arbete utifrån sex olika faktorer.

Betyget är fortfarande gott men faller något då vi ser en risk att beslutsfattandet stannar upp, eftersom man fastnar i debatten på vissa frågor som tar mycket resurser.

Bland de positiva delarna hör arbetet inom "hållbar utveckling" samt "entreprenörskap". Bland de delar vi ser med oro på hör självstyrelsens utveckling där vi ser att den politiska målsättningen avviker från näringslivets önskan om Nordens enklaste regelverk.

Barometern hittar ni nedan.