Miljöministeriet delar ut 1,7 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård

Miljöministeriet i Finland har beviljat 1 734 000 euro i prövningsbaserade statsunderstöd. Antalet mottagande organisationer är sammanlagt 38. Understöd beviljades också för projekt som handlar om miljöfostran och miljöupplysning.

De största understöden gick till Håll Skärgården Ren rf, Finlands naturskyddsförbund, Vuokralaiset VKL ry och Natur och Miljö. Nya understödsmottagare är Suomen korjausneuvojat ry och Suomen Lähienergialiitto ry.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.