Matturism och digitalisering utvecklingsområden inom förplägnadsbranschen

Olika trender, ny teknik och nya konsumtionsvanor inverkar på förplägnadsbranschen och de tjänster som företagen erbjuder. Maten får också en allt större betydelse som en del av turismen. Uppgifterna framgår av branschrapporten för förplägnadsverksamhet, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 22 januari 2016.

Förplägnadsbranschen innefattar restaurang- och måltidsservice samt barers och kaféers affärsverksamhet. Företagen i förplägnadsbranschen omsatte sammanlagt över fem miljoner euro och hade 52 000 arbetstagare under 2014. Omsättningen har sjunkit en aning under de senaste åren. Företagen är tvungna att aktivt försöka utveckla nya former av affärsverksamhet som bättre svarar mot kundernas behov.

Matturism är ett växande fenomen. Runt maten kan man bygga upp en upplevelserik turismprodukt, och med en unik matkultur är det möjligt att skilja sig från mängden.

– Matturism kännetecknas av berättelser, renhet och det lokala. Utländska turister vill bekanta sig med resmålets kultur genom maten och ta del av lokala specialiteter, säger sammanställaren av rapporten, Susanna Jänkälä från Närings-, trafik och miljöcentralen i Norra Österbotten.

På finländarnas val av matställe inverkar främst restaurangens läge, matens kvalitet, en förmånlig prisnivå, en mångsidig matlista och hur snabb servicen är. Framtida trender inom restaurangbranschen är bl.a. miljövänlighet, ansvarsfullhet och hur hälsosam maten är, vilka är faktorer som redan har varit aktuella i samband med fast casual-fenomenet. Digitalisering och främjande av elektronisk affärsverksamhet är stora utvecklingsområden inom förplägnadsbranschen under de kommande åren.

– Digitaliseringen är ju redan nu en realitet och kommer oundvikligen att växa. Att kunna hantera digitaliseringen är en grundförutsättning för att behålla konkurrenskraften, säger Susanna Jänkälä.

Delningsekonomi i olika former har också blivit allmännare inom branschen. Med hjälp av olika applikationer kan man t.ex. hämta hem en middag som grannen har lagat i stället för att köpa traditionell hämtmat. Ett exempel på delningsekonomi är Restaurangdagen.

Branschrapporten för förplägnadsbranschen finns fr.o.m. den 22 januari tillgänglig på adressen: www.temtoimialapalvelu [http://www.temtoimialapalvelu]
.fi.

Källa: ANMs och NTM-centralernas meddelande