Kommissionen ger 9,1 miljoner euro åt små och medelstora företag – fyra finska innovativa småföretag får stöd

Vid den senaste ansökningsomgången för ramprogrammet Horisont 2020:s instrument för små och medelstora företag beviljades sammanlagt 9,1 miljoner euro i stöd till 189 innovativa små och medelstora företag i 24 länder. Totalt inlämnades 1 938 ansökningar från 40 länder.

Under den här s.k. första finansieringsfasen får varje utvalt projekt 50 000 euro. Pengarna ska gå till genomförbarhetsstudier och marknadsundersökningar av nya innovativa produkter. De utvalda projekten kan vid behov också få tre dagars gratis företagsrådgivning.
Fyra finska företag får ett stöd på 50 000 euro, och alla företag fungerar också som samordnare för sitt projekt:

CosmEthics Oy från Helsingfors utvecklar en app som gör det lättare för konsumenter att upptäcka ämnen i kosmetik som kan vara skadliga. Med hjälp av appen kan konsumenterna också hitta alternativa produkter på basis av olika kriterier (t.ex. om man har en allergi, är vegan eller vill undvika plast).

Fast-Beam Oy från Klövskog har utvecklat ett modulsystem för reparation och underhåll av betongbroar som är snabbare och mer resurseffektivt än de som finns. Metoden förväntas halvera arbetsinsatsen och reparationstiden, och den avfallsmängd som inte går att återvinna förväntas minska med hela 90 %.

Brightplus Oy från Uleåborg förenar med sin Ivalo-innovation nanomaterial på ett nytt sätt med mer utvecklad tillverknings- och bearbetningsteknik i syfte att producera informationsskärmar i stor skala för den internationella marknaden.
Tillväxtföretaget Oceanvolt Oy från Vanda utvecklar utsläppsfria, lätta, tillförlitliga och underhållsfria elöverföringssystem som ska ersätta små och medelstora dieselmotorer i båtar. Växthusgasutsläppen kan minska avsevärt med de lösningar som Oceanvolt uppfunnit. Pengarna gå till att kartlägga elöverföringssystemets marknadsmöjligheter i små passagerarfartyg, arbetsbåtar och undervattensfartyg.

Horisont 2020 är EU:s största program för forskning och innovation. Den totala budgeten för det sjuåriga programmet uppgår till 77 miljarder euro. Minst 20 %, nästan 9 miljarder euro, ska gå till små och medelstora företag.

Källa: Europeiska kommissionens representation i Finland