Inflationstakten -0,1 procent i augusti

De åländska konsumentpriserna sjönk med 0,1 procent i augusti 2016 jämfört med augusti 2015, i juli var ökningstakten 0,2 procent.

I augusti inverkade lägre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala nedgången (med 0,3 procentenheter nedåt). Lägre priser inom huvudgruppen "hälsovård" motverkade nedgången mest (med 0,4 procentenheter uppåt).  Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

Läs mer från ÅSUB