Inflationstakten 0,0 procent i september

De åländska konsumentpriserna var oförändrade i september 2016 jämfört med september 2015 (0,0 procent), i augusti var ökningstakten -0,1 procent. I september inverkade lägre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker", "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "rekreation och kultur" mest nedåt på inflationen (med 0,2 procentenheter vardera). Högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" påverkade inflationen mest uppåt (med 0,4 procentenheter).  Från augusti till september sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. 

Läs mer här: