Hälsning från uppstarten av kursen i hållbarhetsredovisning

Nu är vi igång!

Kursen i hållbarhetredovisning för åländska företag hade sitt första kurstillfälle den 29 april 2016. Tillsammans inledde 12 ivriga personer sin resa mot hållbarare företag och organisationer med målet att ha sin första hållbarhetsredovisning klar i mars 2017, då kurser avslutas.

Hållbarhetsredovisning är en process, inte bara ett dokument. Redovisningen ger struktur i hållbarhetsarbetet, sätter fokus på det som är väsentligt, ger självsäkerhet att visa upp vad man gör för sina kunder, personal, leverantörer och andra intressenter. Det manar till strategiskt tänkande och hållbara affärsidéer. Vi inledde den första lektionen med att gå igenom deltagarnas förväntningar inför kursen. Konkreti, hjälp att sätta igång, struktur i hållbarhetsarbetet och behov av mer kunskap var några av orsakerna att gå på kursen. Även den kommande lagstiftningen på krav på redovisning av icke-finansiell information var en drivkraft. Flera konstaterade att den process som nu pågår i det åländska samhället i stort gör att man måste hänga med och dra sitt strå till stacken.

Då vi planerade kursen fick vi väldigt varierande feedback om innehållet i kursen, vilket visar tydligt på att de åländska företagens syn på hållbarhet varierar stort. Företagen har helt enkelt olika mognadsgrad i frågan. En del tyckte vi var för grundläggande, medan andra menade att innehållet var för omfattande och svårt. Så det gäller att lägga ribban någonstans där emellan.

Nu kommer kursen att pågå under ett års tid med lektionen varje månad (utan juli-aug då vi har sommarlov). Mellan varje kurstillfälle kommer deltagarna att jobba med sina ”läxor”. Hand i hand går vi igenom varje steg i hållbarhetsaredovisning, löser problem tillsammans och, som vi konstaterade under första tillfället, säker får orsak att både skratta och gråta tillsammans. Genom bloggen hoppas vi kunna ge även andra lite insyn i hur vi jobbar och hur det går för oss.

Lotta Nummelin, kursledare

Kursen arrangeras av Ålands Näringsliv och använder ramverket GRI-G4 som plattform, se www.globalreporting.org.