Hållbarhetsluncher för företag/företagare

Tema: Bärkraft.ax - vad innebär det för oss?

- Välkommen till årets andra hållbarhetslunch på Hotell Arkipelag den 30 mars kl. 11:30 – 12:30

Landskapsregeringens utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson ger oss uppdateringar om vad som hänt samt vad som är på gång inom nätverket bärkraft.ax med sikte på ett hållbart Åland år 2051. Vi diskuterar under lediga former kring företagens roll i processen och nätverket.

Ålands Natur & Miljö och Ålands Näringsliv bjuder in till återkommande lunchträffar för er som vill utveckla företagets hållbarhetsarbete. Luncherna är ett tillfälle för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Anmäl ditt deltagande senast 29/3. Lunch till självkostnadspris.

Vid frågor och anmälan kontakta Tove Fagerström på Ålands Natur & Miljö,
telefon 17230 eller tove@natur.ax