Hållbarhetsarbete i företag - Lunchträffar för erfarenhetsutbyte

HOTELL ARKIPELAG, ONSDAG, 2 MARS, 2016 - 11:30 TILL 12:30

Tema: Reflektioner från Forum för samhällsutveckling

Under årets första hållbarhetslunch träffas vi för att under lösa omständigheter diskutera Forum för Samhällsutveckling.
- Vad tog vi med oss från forumet?
- Vad har hänt sedan dess?
- Hur kan åländska företag fortsätta med att inspirera varandra?

Målgrupp: Luncherna lämpar sig både för er som vill komma igång med företagets hållbarhetsarbete, men vet inte riktigt var ni ska börja, och för er som redan har ett strukturerat hållbarhetsarbete och vill utbyta idéer med andra engagerade företagsrepresentanter.

Bakgrund: Intresset för hållbarhetsfrågor är ständigt växande och med det ökar även behoven för företag att ta vara på de möjligheter som hållbarhetsintresset för med sig. Ålands Natur & Miljö och Ålands Näringsliv bjuder därför in till lunchträffar för er som vill utveckla företagets hållbarhetsarbete. Lunchen är en återkommande sammankomst för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Anmäl ditt deltagande senast 29.2. Lunch till självkostnadspris

Anmälan eller frågor, kontakta Karin Rosenberg på Ålands Natur & Miljö, karin@natur.ax eller 04573449901.