Finlands regering har nått en kompromiss om den planerade transportreformen.

Taxitrafiken förblir licensbelagd, men prisregleringen avskaffas och det sätts inget tak på hur många taxilicenser det får finnas. Reformen träder i kraft sommaren 2018. 

I kommunikationsminister Anne Berners (C) ursprungliga förslag till transportbalk skulle det bli tillåtet att köra taxi utan tillstånd för upp till 10 000 euro i året. Det här förslaget utgår dock. Speciellt Sannfinländarna protesterade mot uppluckringen av taxiregleringen. Berner sade sig på tisdagen vara säker på att taxiservicen i glesbygden inte lider trots avregleringen. Sannfinländarnas huvudargument mot en helt fri taximarknad var att glesbygden skulle lida. Minister Berner presenterade den nya versionen av transportbalken på tisdagen. Prisregleringen i taxitrafiken avskaffas, men Trafiksäkerhetsverket Trafi ska kunna införa ett pristak om det anses vara nödvändigt, sade Berner. Hittills har statsrådet varje år fastställt en maximitaxa, som dock i praktiken använts som standardtaxa i taxibilarna.

Källa: YLE