EU:s nya prioriteringar för hållbar utveckling

EU-kommissionen har lagt fram sin nya strategi för hållbar utveckling. Där framhävs vikten av att beakta hållbar utveckling inom alla delområden av EU:s politik, EU-ländernas gemensamma utvecklingssamarbete och ett närmare samarbete med länder i Afrika, Västindien och Stillahavsländerna i framtiden.

I strategin ingår tre meddelanden.

I det första meddelandet förklaras hur kommissionens tio politiska prioriteringar bidrar till genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och hur EU ska uppnå målen för hållbar utveckling i framtiden. Syftet är att se till att de tre bidragande faktorerna till hållbar utveckling – samhälle, miljö och ekonomi – beaktas i all EU:s verksamhet. I det andra meddelandet presenteras en gemensam vision för EU:s och medlemsstaternas utvecklingssamarbete, i linje med Agenda 2030. Tanken är att utvecklingssamarbetet framöver ska basera sig på EU-ländernas delade analyser, gemensamma strategier, gemensamma programplanering, gemensamma insatser och bättre rapportering. I det tredje meddelandet presenteras en grund till ett nytt partnerskap mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, vilket baserar sig på hållbar utveckling och ska ta vid efter att Cotonouavtalet löper ut 2020. Syftet med det nya partnerskapet är att stöda fredliga, stabila, välstyrda, välmående och motståndskraftiga stater och samhällen både i vårt grannskap och på andra ställen i världen.
 

Läs mer: https://ec.europa.eu/finland/news/policies_sv