Ekonomisk översikt hösten 2016

Något avmattad BNP-tillväxt detta år

ÅSUB bedömer att utsikterna för det privata näringslivet har dämpats något i förhållande till hur det såg ut på våren. I det privata näringslivet som utgör ungefär 80 procent av ekonomin kan vi sedan 2014 se en avtagande tillväxt av såväl den samlade omsättningen som den totala lönesumman. Till detta kommer en offentlig sektor som krymper något över perioden. Vi ser ut att få en dämpad aktivitet och tillväxt i den åländska ekonomin detta år. 

En svag tillväxt i Finland och en avmattad tillväxt i Sverige de närmaste två åren håller tillbaka efterfrågan för åländska varor och tjänster. Ett fortsatt jämförelsevis lågt pris på bunker och drivmedel motverkar nergången. Tillväxten för den globala ekonomin har reviderats ner sedan försommaren. I dagsläget förväntas tillväxten för världsekonomin enligt Europeiska Centralbanken (ECB) stanna på 3,0 procent innevarande år, för att stiga till 3,5 nästa år.

Läs mer: ÅSUB