Diskussionsgrupp med start i september

Inom projektet "Utveckla framtidens företag" startar vi nu en diskussionsgrupp som går under namnet "Entreprenörssnack - en diskussionsgrupp". Idén med gruppen är att företagare och entreprenörer, aktiva eller blivande, träffas och diskuterar idéer, frågeställningar, utmaningar och andra ämnen. Detta för att utvidga nätverken och lära känna likasinnade personer. 
 
Det kan handla om att få feedback på en affärsidé, praktiska frågeställningar om företagande samt att öva på att presentera sina idéer. Gruppen passar för personer som redan är företagare och personer som är intresserade av företagande men ännu inte har startat ett företag. Diskussionen kan beröra affärsidéer som är både småa och stora, helt beroende på deltagarnas intressen och utmaningar. Vi ser gärna att både unga och gamla, mera erfarna och mindre erfarna söker till gruppen så att vi får en bra blandning och deltagare med olika styrkor och expertområden för givande diskussioner.
 
Du kan nu anmäla dig till diskussionsgruppen som planeras starta i september, läs mera och anmäl dig här