Brist på svenska läromedel

De svenska läromedlen blir snart odugliga

Det råder snart brist på läromedel i de svenska gymnasierna, och det försätter de svenska eleverna i en ojämlik situation i förhållande till finskspråkiga gymnasister. Finlands Svenska Lärarförbund FSL och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS slår larm om den svenskspråkiga gymnasieutbildningen, och säger att många av dagens läromedel blir föråldrade då de nya läroplansgrunderna tas i bruk i år.

I de svenskspråkiga gymnasierna finns små ämnen med få studerande. Det är förståeligt att förlagen inte är redo att göra nya läromedel i alla ämnen, säger FSL och FSS. Att ge ut de små upplagor som krävs för den svenskspråkiga utbildningen är inte ekonomiskt lönsamt. Om ingen tar ansvar för de svenskspråkiga läromedlen, drabbas de som är gymnasiestuderande.

Eleverna i svenskspråkiga gymnasier drabbas av det här.

- Om ingen tar ansvar för de svenskspråkiga läromedlen, drabbas vi som är gymnasiestuderande. Vi får helt enkelt inte det material som krävs för våra kurser, säger Nicholas Kujala, förbundsordförande för FSS.

Också lärarna utsätts för en enorm press.

- Lärarna måste på egen hand utveckla undervisningsmaterial som deras finskspråkiga kolleger får via läroböckerna. Det här kräver mycket tid. Tid som lärarna istället kunde satsa på handledning av studerande, säger Christer Holmlund, förbundsordförande för FSL.

Källa: YLE