Ändring av företagsform

Ändringar i verksamheten

Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan ändra företagsformen till exempelvis ett aktiebolag. Också som rörelseidkare eller yrkesutövare kan man fortsätta sammanslutningens verksamhet. Om man vid ändringarna av företagsformen följer reglerna i skattelagarna, leder dessa inte till några skattepåföljder. En del av ändringarna träder i kraft först när de har registrerats.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.