Ålands Näringslivs vårmöte

Ålands Näringsliv höll vårmöte måndagen den 9 maj på restaurang Indigo.

Verkställande direktören redogjorde för 2015 som blev relativt utmanande för föreningen. 2015 beredde även grunden för många av de projekt som kommer att ta föreningen framåt de närmaste åren.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Björn Blomqvist, Angela Sjöblom och Tom Forsbom utsågs till medlemmar av valberedningen.

Efter de stadgeenliga förhandlingarna höll Johan Bjärkling från Stig Fram ett kort anförande om vårt projekt ”Välkommen in”. Projektet ska höja kompetensen inom kundservice och merförsäljning, vilket även kommer att stärka samverkan mellan olika branscher. Projektet har över 200 deltagare från 53 företag och de kommer att lägga ner ca 6800 utbildningstimmar det kommande året.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan hittar du här.