Ålands Näringsliv i korthet

Vad är Ålands Näringsliv?

Ålands Näringsliv är en företagarförening som bildades 2011 då Ålands Köpmannaförening, Ålands Handelskammare och Ålands Arbetsgivarförening fusionerades. Vi är i huvudsak privatfinansierade av medlemsavgifter då vi inte har årliga offentliga bidrag, även om vi driver olika projekt som är helt eller delvis finansierade av offentliga medel.

Vi har idag ca 600 medlemmar och har via vår styrelse och utskott en bred förankring i det åländska näringslivet. Utskotten samlar över 80 personer som hjälper oss i vårt dagliga arbete.

Personalen består idag av:
- Dan Ferna - centrumledare (City Mariehamn) 
- Dan Andersson - Utbildningsansvarig
- Dan Westerholm - företagsrådgivare (Utveckla framtidens företag)
- Therese Ling - nätverksansvarig (Utveckla framtidens företag)
- Anders Ekström - verkställande direktör

Ålands Näringsliv arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla samt äga företag på Åland. Därigenom skapas även förutsättningar för vårt långsiktiga mål: ett starkare Åland. Ett Åland som står sig konkurrenskraftigt i världen.

Läs mer om vad vi gör här.

På den informella bilden ser ni stora delar av vår styrelse som består av:

Ordförande Peter Wiklöf, Ålandsbanken (2018-2019)
Johanna Boijer-Svahnström, Viking Line (2018-2019)
Sandra Barrett, Mariepark Ab (2018-2019)
Ronny Isaksson, Sparhallen (2018-2019)
Björn Kalm, Eriksson Capital (2018-2019)
Anders Rundberg, Carus (2019-2020)
Caroline Lepistö, Ålandhotels (2019-2020)
Mikael Lundell, Fma Mikael Lundell (2019-2020)
Lilly-Ann Forsbom, Tyger & Sånt (2019-2020)
Tony Saarinen, Bifa (2019-2020)