Affärsutveckling

Henrik Hellström finns nu tillgänglig i projektet Utveckla framtidens företag. Henriks roll är affärsutvecklare och han har tidigare bland annat jobbat i projektet Tillväxt Åland II, 2013-2015, där fokus var på att stötta små företag i huvudsak på den åländska landsbygden och i den åländska skärgården.

Henrik fokuserar på affärs- och verksamhetsutveckling, affärsplaner, kalkyler och budgetarbete. Han har erfarenhet från många branscher, bland annat bank, försäkring, livsmedelsindustri, transport, utbildning och konsultverksamhet. Läs mera här.