25 miljoner euro utlyses för högskolors projekt för utveckling av utbildningen

25 miljoner euro utlyses för högskolors projekt för utveckling av utbildningen

Finska regeringen beslutade vid sina budgetförhandlingar att 40 miljoner euro ska anvisas för att utveckla högskoleutbildningen och främja unga forskares forskning under 2017. Undervisnings- och kulturministeriet har nu utlyst ett totalt belopp på 25 miljoner euro i understöd som kan sökas av högskolor från och med i dag. Med anslaget ska digitala lärandemiljöer stärkas och förutsättningarna för att studera året om förbättras.

Understöden och budgetmanglingens beslut är en del av ett beslut som fattades vid regeringens ramförhandlingar i februari om att satsa 105 miljoner euro på högskoleutbildning och unga forskare 2017-2018.

- Regeringens mål är att Finland ska vara ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt lärande. I centrum för detta arbete står utnyttjande av digitaliseringens möjligheter och ny pedagogik. Genom dessa understöd under den första omgången ger vi högskolorna bättre möjligheter än tidigare att vidta åtgärder som stöder modernt lärande, snabb utexaminering och kvalitativ sysselsättning, vilket är till nytta för alla studerande, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Läs mer här: