Nyheter 2016

Skärgårdsboost

22 dec
Är du företagare och har varit igång med ditt företag ett tag? Behöver du ny inspiration, letar du efter nya idéer eller funderar du på hur du kan utveckla ditt företag? Behövs en finjustering eller funderar du på att vända ratten åt ett helt annat håll? Shape Up boost är...

Shape Up Boost - anmälan är nu öppen!

05 dec
Shape Up Boost 31.3 - 1.4.2017! Är du företagare och har varit igång med ditt företag ett tag? Behöver du ny inspiration, letar du efter nya idéer eller funderar du på hur du kan utveckla ditt företag? Behövs en finjustering eller funderar du på att vända ratten åt ett helt...

Start Up Boost - anmälan är nu öppen!

01 dec
Start Up Boost 10 - 11.2.2017! Drömmer du om att få göra din egen grej? Du kanske har en idé som du gått och funderat på? Eller lusten och företagarandan men ingen idé? Efter 24 h kommer du att ha: - En bärande idé. - En plan för vad du...

Kom med på vår medlemsjulfest för företag och företagare!

30 nov
Tröttnat på att varje år arrangera firmans julfest? Ont om idéer kring mat, underhållning och plats? Tycker du det vore trevligt att detta år fira med kollegorna och samtidigt tillsammans med andra företag och företagare? Häng med på vår gemensamma medlemsjulfest - Och allt är klart planerat! Kan det bli...

Konkurrenskraftsavtalet träder ikraft 2017

29 nov
Konkurrenskraftsavtalet som börjar gälla från och med 1.1.2017 är ett resultat av förhandlingar mellan Finlands regering och arbetsmarknadens parter. Avtalet gäller för över 90% av arbetsmarknaden och omfattar de flesta branscher ( t.ex. industri, turism, restaurang och handel). Byggnadsbranschen är en av få branscher som står helt utanför avtalet. De...

EU:s nya prioriteringar för hållbar utveckling

28 nov
EU-kommissionen har lagt fram sin nya strategi för hållbar utveckling. Där framhävs vikten av att beakta hållbar utveckling inom alla delområden av EU:s politik, EU-ländernas gemensamma utvecklingssamarbete och ett närmare samarbete med länder i Afrika, Västindien och Stillahavsländerna i framtiden. I strategin ingår tre meddelanden. I det första meddelandet förklaras...

Lagstiftningen om planläggning och byggande förenklas betydligt på fastlandet

28 nov
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen. Det föreslås flera ändringar i lagen som underlättar planläggning och behandling av byggnadstillstånd. De viktigaste förändringarna gäller bestämmelser om stora detaljhandelsenheter, byggande i glesbygdsområden, detaljplanering samt närings-, trafik- och miljöcentralernas roll. "Det handlar...

Näringslivsbarometern

08 nov
Ålands Näringsliv har åter publicerat en Näringslivsbarometer där vi betygsätter landskapsregeringens arbete utifrån sex olika faktorer. Betyget är fortfarande gott men faller något då vi ser en risk att beslutsfattandet stannar upp, eftersom man fastnar i debatten på vissa frågor som tar mycket resurser. Bland de positiva delarna hör arbetet...

Kommissionen föreslår genomgripande reform av bolagsbeskattningen

04 nov
Kommissionen har lagt fram ett förslag om reform av EU:s gemensamma bolagsbeskattning. Syftet är att bekämpa skatteflykt och göra det billigare att bedriva affärsverksamhet på den inre marknaden. Med den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen skulle företagen för första gången ha ett enhetligt regelverk för att beräkna sina beskattningsbara vinster i hela...

Kommissionen ger 9,1 miljoner euro åt små och medelstora företag – fyra finska innovativa småföretag får stöd

04 nov
Vid den senaste ansökningsomgången för ramprogrammet Horisont 2020:s instrument för små och medelstora företag beviljades sammanlagt 9,1 miljoner euro i stöd till 189 innovativa små och medelstora företag i 24 länder. Totalt inlämnades 1 938 ansökningar från 40 länder. Under den här s.k. första finansieringsfasen får varje utvalt projekt 50...

Sidor