Nyheter 2015

Arbetslöshetskassa för företagare får allt fler medlemmar

24 apr
Osäkra tider i Finland gör att fler och fler företagare oroar sig för vad som händer den dag man inte längre kan leva på sitt företag. Enligt den senaste företagsbarometern tror var tredje företagare att konjunkturutsikterna försämras ytterligare under 2015. SYT-kassan är en självständig arbetslöshetskassa som grundats av finländska företagare...

Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 2016

24 apr
Bestämmelserna om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar har samlats i en ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar i stället för de nuvarande tre lagarna. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2016. Den försäkrades rättigheter och skyldigheter har skrivits in i lagen i stället för...

1 majfirande i Mariehamn

24 apr
Under första maj hålls motorcykelparad och Lions anordnar loppis på toget. CityMariehamn stöder arrangemanget och många affärer håller öppet. Välkomna!

Maxgränser för höga kortavgifter i EU

23 apr
EU:s finansmarkandsministrar har beslutat om en begränsning av mellanbanksavgifterna eftersom de strider mot EU:s konkurrensregler. Svensk Handel välkomnar beskedet som är en viktig seger för Europas konsumenter. Varje år betalar handeln i Sverige och andra EU-länder över 80 miljarder kronor för de europeiska bankernas mellanbanksavgifter. En nota som kunderna får...

Fler är arbetslösa

23 apr
Nästan 272 000 finländare var arbetslösa i mars, enligt Statistikcentralens siffror. Det här är 21 000 fler än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden steg till 10,3 procent, jämfört med 9,5 procent i mars i fjol. Bland ungdomarna är situationen fortsättningsvis extra dålig. Enligt Statistikcentralen var 89 000 unga under 25...

Kvalitet för relevans

23 apr
Svenskt Näringsliv har under de senaste två åren undersökt hur Danmark, Nederländerna, Finland, Skottland och Norge via sina styrsystem för den högre utbildningen, i synnerhet sina kvalitetssystem, involverar arbetslivet för att bidra till för arbetsmarknaden relevanta utbildningar och främja kompetensförsörjningen. Länder som Danmark och Nederländerna är långt framme i sina...

Drygt hälften av pengarna från webbhandeln stannar i Finland

22 apr
Vi måste ta hand om den inhemska handelns konkurrenskraft, menar Finsk Handel. Flertalet finländare som handlar på nätet skulle vilja handla i inhemska butiker, men hamnar ofta i en utländsk webbutik ändå. Inom vissa produktkategorier kan den inhemska handeln inte bemöta priskonkurrensen. Ändå stannar mer än hälften av de konsumerade...

Funderar du på att starta företag?

22 apr
På nätet finns massor av information och exempelvis på sidan "Företagsfinland" finns en ganska så heltäckande samling av de olika bitar som normalt ingår i en nybliven företagares vardag. Kika in och läs mer: http://www.yrityssuomi.fi/sv/yrityksen-perustaminen

Produktiv idé 2015 – Framtidens Finland lever av innovationer!

22 apr
Produktiv idé är en innovationstävling anordnad från och med år 1978 av Finlands Juniorhandelskammare. Med tävlingen strävar man efter att lyfta fram innovationer och befrämja värdesättningen av entreprenörskap samt Finlands ekonomiska tillväxt. Via tävlingen sökes idéer som redan fungerar produktivt men varit i bruk under maximalt tre år. Tävlingstid är...

Dataspecialister största jobbtillskottet de kommande åren enligt Stockholms Handelskammare

22 apr
Den snabba omställningen som följt den ökade digitaliseringen har lett till att många traditionella jobb har fasats ut. Samtidigt har behovet och efterfrågan av dataspecialister, affärsjurister och reparatörer ökat explosionsartat. Under tisdagen hölls lunchseminariet "Utan programmerare stannar Stockholm", med inbjudna talare från såväl techföretagen Spotify och Truecaller, som representanter från...

Sidor