Nyheter 2015

Finland är bäst i världen på att ta vara på sitt mänskliga kapital

15 maj
Enligt en rapport i World Economic Forum. I rapporten rangordnar World Economic Forum länder efter hur väl befolkningen är utbildad och hur bra människors kunskaper utnyttjas på arbetsmarknaden. Finland har enligt rapporten utnyttjat sitt mänskliga kapital till 86 procent. Ungdomar under 15 år klarade sig extra bra, likaså de som...

Ö-drift den 26-27 maj

14 maj
Kraftnät Åland kommer att testa reservkraftens funktionalitet den 26-27 maj. Testet är en del i kommande arbeten med Finlandskabeln. Ö-driften kommer att pågå under ett dygn från tisdagen den 26 maj kl 10.00 till onsdagen den 27 maj kl 10.00 . Omkopplingen till ö-drift bör ej påverka elanvändningen. Om den...

Närmare en fjärdedel av riksdagsledamöterna har en företagarbakgrund

13 maj
I riksdagsvalet kom 47 riksdagsledamöter med företagarbakgrund in i riksdagen, vilket är 23,5 procent av riksdagsledamöterna. Sammanlagt röstade mer än 320 000 personer på dessa ledamöter. Enligt de uppgifter som Företagarna i Finland har fått fanns det i riksdagsvalet mer än 360 kandidater med företagarbakgrund, dvs. över 17 procent av...

Upphandlingslagen ska göras enklare och mer jämlik

13 maj
En arbetsgrupp som begrundat behovet att ändra upphandlingen vill förenkla upphandlingsförfarandena och effektivisera användningen av allmänna medel. Ändringarna ska också göra det möjligt att bättre än tidigare beakta olika slags kvalitativa faktorer vid konkurrensutsättningen. Arbetsgruppen, som arbets- och näringsministeriet hade tillsatt, överlämnade sitt förslag till reform av upphandlingslagen till arbetsminister...

Arbetslöshetsgraden 3,7 procent i april

06 maj
I april var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 3,7 procent, i april ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 4,0 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 47 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,0 procent, och var för de åländska männen 4,8 procent och för de åländska kvinnorna 3,3 procent. Oroande är dock...

En blandad konjunkturbild

06 maj
ÅSUB;s prognos 12 månader framåt för den åländska ekonomin är blandad. Trots att tillväxten ser ut att bli svag ytterligare ett par år saknas inte ljusglimtar. De viktigaste av dessa är de försiktigt positiva förväntningarna inom den privata sektorn, att arbetslösheten nu ser ut att kulminera, sjöfartens sänkta bunkerkostnader och...

Förtydligande om Ålands Producentförbunds kampanj

30 apr
Ålands Producentförbunds kampanj om producentpriser resulterade i att detaljhandeln antyddes vara den delen av leveranskedjan som har största marginalen. Detta är långt ifrån sanningen och därför vill Ålands Näringsliv förtydliga några saker. Den åländska detaljhandeln månar om de lokala producenterna trots att lokalproducerade varor ofta ger merarbete för butikerna innan...

Företagandet i kommunerna skapar livskraft

28 apr
Företagarna i Finland har en längre tid jobbat med instruktioner och råd för hur kommuner kan jobba mot, med och för näringslivet med en livskraftig och fungerande kommun som målsättning. En livskraftig och fungerande kommun är ett dynamiskt samfund, som ekonomiskt är så starkt att det kan självständigt besluta om...

Spara arbetstimmar med elektroniska tjänster

28 apr
Byt bokföringsbyrå, om den inte vill ta i bruk elektroniska system, säger Ekonomiadministrationsförbundet. Genom att göra ekonomiförvaltningen elektronisk kan man spara flera arbetstimmar per månad, säger ordföranden för Ekonomiadministrationsförbundet Vuokko Mäkinen. – Men det är även viktigare att du håller dig a jour hela tiden. Att du i realtid kan...

Finländska arbetsplatser får erkänsla för förbättrad arbetshälsa

28 apr
Två finländska arbetsplatser rönte framgång i en internationell tävling ordnad av Europeiska arbetsmiljöbyrån, där arbetsplatser som har utvecklat hanteringen av arbetsrelaterad stress och psykosociala risker prisbelönades. Pris fick det tammerforsiska Fastems Oy Ab, som medvetet har byggt upp sin organisationskultur så att den stöder hälsa och gemenskap hos personalen. Hela...

Sidor