Nyheter 2015

Fler bedrägeriförsök..

22 jun
Var extra uppmärksamma i sommar, som alla somrar, på att det kommer att komma fakturor och försök till bedrägeri både via E-post och vanlig post. Just nu cirkulerar utskick från "European Business Number" Där ni ombeds fylla i era uppgifter och returnera ett formulär, vilket samtidigt innebär att ni godkänner...

Skatteförvaltningens åsikt: "För många fel i uppgifter om byggande"

18 jun
Anmälningsförfarandet inom byggbranschen för bekämpning av den grå ekonomin har nu varit i kraft nästan ett år. Man får en klar bild av förfarandets resultat först när fel som förekommer i anmälningar är åtgärdade. Det är omöjligt att få någon helhetsbild av förfarandets effekt så länge kvaliteten i anmälningarna inte...

Från kartor till kartverktyg

18 jun
Sedan 1997 är Nordregio känt för att göra kartor som visar regionala utvecklingsmönster inom ett brett spann av sociala, ekonomiska och miljörelaterade teman. Genom att utgå från sitt befintliga arbete med geografisk information och med hjälp av finansiering från den nordiska arbetsgruppen för demografi och välfärd har NordMap utvecklats för...

Var uppmärksamma på fakturor - Sommaren och bluffmakarna är här

17 jun
Just nu håller företaget Suomen Numerokeskus Oy på med att försöka lura i åländska företag att de upprätthåller en service för företag "en åländsk telefonkatalog", dessutom på finska, en sk. tjänst som de fakturerar för. Notera att detta är ren bluff och inget man bör betala. Vad gäller dessa bluffakturor...

Du kan sälja bär skattefritt

16 jun
.....men inte om du är anställd att plocka dem. Om du plockar vilda bär som föda och säljer dem själv är inkomsten från försäljningen skattefri. Om du får lön för bärplockningen är din lön skattepliktig inkomst. Skattefri inkomst Bär som du plockat med allemansrätten får du sälja själv t.ex. på...

Du kan sälja bär skattefritt

16 jun
.....men inte om du är anställd att plocka dem. Om du plockar vilda bär som föda och säljer dem själv är inkomsten från försäljningen skattefri. Om du får lön för bärplockningen är din lön skattepliktig inkomst. Skattefri inkomst Bär som du plockat med allemansrätten får du sälja själv t.ex. på...

Arbetsmarknadsorganisationerna nådde samförstånd

15 jun
Arbetsmarknadsorganisationerna nådde i natt samförstånd i sina förhandlingar om sysselsättnings- och tillväxtavtalet. Man kom överens om att förlänga avtalet med ett år.Lösningen innebär att lönerna höjs med 16 euro per månad, eller åtminstone 0,43 procent. Organisationerna föreslår också att arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med en halv procentenhet, både för löntagarnas och arbetsgivarnas...

Flytgasen blir skattepliktig

11 jun
Lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ändras genom en lagändring (378/2015) som träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen ändras så att skattefriheten för flytgas slopas. Till följd av ändringen tas det för flytgas som används i motorer och för uppvärmning, precis som för övriga uppvärmnings-, kraftverks- och...

Regeringen föreslår nytt företagaravdrag

10 jun
Enligt regeringsprogrammet ska det vara möjligt för företagare att göra ett företagaravdrag. Företagaravdraget innebär att bara 95 procent av resultatet i personbolag och hos näringsidkare betraktas som skattepliktigt i stället för nuvarande 100 procent. Företagaravdraget på 5 procent är alltså en skattesporre för dessa företagare. Efter avdraget uppdelas inkomsten för...

Regeringsprogrammet lovar betalningsbaserad mervärdesskatt

10 jun
SM-företagens finansieringssituation blir bättre om regeringen genomför den betalningsbaserade mervärdesskatten som finns med i regeringsprogrammet. Den nya regeringen lovar hjälpa små företag genom att införa betalningsbaserad mervärdesskatt. I modellen får företag vars omsättning underskrider 500 000 euro i fortsättningen betala mervärdesskatt först på basis av det datum då fakturan har...

Sidor