Nyheter 2015

Löntagarnas organisationsgrad högst inom industrin

14 aug
Av arbets- och näringsministeriets rapport om organiseringen bland löntagarna i Finland, "Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2013", framgår det att löntagarnas organisationsgrad är högst, dvs. 80,8 procent, inom industrin, medan den är 76,3 procent inom den offentliga servicesektorn och endast 51,6 procent inom de privata servicesektorerna. I rapporten studeras läget för...

Beredningen av tillämpningsföreskrifterna för unionens tullkodex fortskrider

14 aug
Utkasten till rättsakterna för tillämpning av unionens tullkodex har behandlats i Europeiska kommissionens tullkodexkommitté och i en särskild expertgrupp. Dessa rättsakter kallas genomförandeakt och delegerad akt, och tillämpningen av dem börjar samtidigt med unionens tullkodex den 1 maj 2016, med undantag av övergångsbestämmelserna gällande ibruktagandet av vissa datasystem. Tillämpningen av...

Bedragare försöker lura finska företag

12 aug
Snyggt utförda bedrägeriförsök, är polisens kommentar. Flera finländska företag har blivit utsatta för bedrägeriförsök, meddelar Polisinrättningen i östra Nyland. Företagens faktureringsavdelningar har fått e-postmeddelanden där någon ger sig ut för att vara en specifik person inom företagets ledningsgrupp och säger att en penningsumma ska överföras till ett konto. Hittills har...

ÅSUB har publicerat företagsstatistik

06 aug
Den 31.12.2014 fanns det 2 525 företag på Åland, majoriteten verksamma inom tjänstebranscherna (drygt 67 procent). Flest företag finns i Mariehamn, 1 003 st, eller knappt 40 procent av företagen på Åland. I Mariehamn är ca 0,8 procent av företagen verksamma inom primärnäringarna, medan de i skärgården står för nästan...

Arbets och Näringsministeriet; Tankesmedja vill få fart på arbetet med ren teknik, biokemi och digitalisering.

04 aug
Inför nya lösningar genast, gör slut på evigt planerande Omedelbar omsättning av hållbara lösningar i praktiken i stället för ständig planering har framstått som ett av de populäraste förslagen vid den webbtankesmedja som avser att kartlägga de viktigaste aktuella trenderna i arbetet för att främja ren teknik, bioekonomi och digitalisering...

Diskussioner om minskade löneförmåner

04 aug
Regeringens samhällsfördrag borde innebära slopade pekkasdagar och semesterpremier. Det hoppas företagaren Marika Törnqvist i Raseborg, som anser att de är förlegade förmåner. - Jag tycker att det handlar om bondförnuft. Varför ska man få lön för saker som man inte utför, frågar hon sig. Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2015/08/03/slopa-pekkasdagar-och-semesterpremier Källa: Yle

Hur väljer man miljömärkning?

04 aug
Inte helt lätt - att märka rätt... Att miljömärka sina produkter och tjänster blir allt viktigare för affärerna. Det gäller oavsett om dina kunder är privatpersoner, myndigheter eller företag. För att vara trovärdig krävs dock att du har en miljömärkning värd namnet. ”"Alla bara talar om vädret, men ingen gör...

Momsbeskattning

03 jul
Momsen är en konsumtionsskatt som säljaren lägger till försäljningspriset på en vara eller en tjänst. Säljaren debiterar skatten av köparen i samband med försäljningen och redovisar skatten till staten. Alla som idkar rörelsemässig försäljning eller uthyrning av varor eller tjänster, eller verksamhet som kan jämföras med detta, är momsskyldiga. Mer...

Mariehamns tull flyttar

29 jun
Mariehamns tulls funktioner i Ämbetshuset flyttar till Vikingterminalen under juli månad varefter Tullens verksamhet i Ämbetshuset upphör. Fr.o.m. måndagen den 6 juli 2015 betjänar Tullen i Vikingterminalen på Hamngatan. Vi ber er ha överseende med att servicen kan vara nedsatt under vecka 28/2015. Öppethållningstider 1.6. - 31.8.2015 må - fre...

Näringslivsbarometern för juni

26 jun
Ålands Näringsliv har publicerat sin barometer för juni, där vi utvärderar landskapsregeringen utifrån hur de har förbättrat företagarnas villkor. Samhällsservicereformen är den stora orsaken till att betyget sänks. Det var en hög målsättning i regeringsprogrammet 2011 men tyvärr har man inte kommit i mål. Vi ser detta som en mycket...

Sidor