Nyheter 2015

Strejk på fredag

14 sep
Vi uppdaterar informationen fortlöpande. Uppdaterad 17.9 kl 10.00.

Blackstart måndagen den 21 september

09 sep
Kraftnät Åland meddelar att måndagen den 21 september kl 02.00 kommer det att ske en s.k. "black-start" i det åländska elnätet

Finlandskabeln testas vecka 36-38

02 sep
uppdaterad 7.9.2015 Finlandskabeln testas vecka 36-38 Kraftnät Åland kommer att testa Finlandskabeln under vecka 36-38, något som har planerats tillsammans med Fingrid och ABB. Testerna bör fortlöpa utan problem och man ser inga särskilda tekniska risker som kunde äventyra elförsörjningen.Däremot är detta en ny situation för Kraftnät Åland och den...

Informationsmöte om kraftförsörjningen

02 sep
Infomöte tisdagen den 22.9.2015 kl 13.00

Så önskar Företagarna i Finland reformera landets politik för ökad tillväxt

24 aug
Sammanfattning av Företagarna i Finlands målprogram för 2015–2019. Målprogrammet sammanfattar Företagarna i Finlands mål för den kommande valperioden till riksdagen och presenterar Företagarna i Finlands uppfattningar om hur Finland ska få en företagsdriven tillväxt. Utgångspunkten för programmet är att den ekonomiska tillväxten ökar genom arbete, och det är företagarna som...

Företag med betalningssvårigheter, kan annhålla om uppskov med skatter

24 aug
Ett företag kan ansöka om betalningsarrangemang (betalningsplan) på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Under tiden för betalningsarrangemanget ska ränta betalas. Betalningsarrangemang kan begäras efter förfallodagen eller efter att skatten har skickats från skattekontot till indrivning om kraven för betalningsarrangemanget uppfylls. Orsaken till betalningssvårigheterna ska motiveras. Förlängd tid beviljas inte automatiskt. Om...

Finland inser inte allvaret i det ekonomiska läget

19 aug
I Finland förstår man inte hur dålig ekonomin faktiskt är. Det säger Bengt Holmström, professor i ekonomi vid Massachusetts Institute of Technology i USA, i en intervju till Helsingin Sanomat. Holmström menar att det är den ekonomiska strukturen som är fel. De viktigaste åtgärderna för att få ekonomin på fötter...

Budgetförslaget för 2016: Extra satsningar på inre säkerhet

18 aug
Inrikesministeriet föreslår ett anslag på sammanlagt 1 243 miljoner euro för sitt förvaltningsområde. I summan ingår inrikesministeriets andel av den ökning av anslagen för inre säkerhet på 50 miljoner euro som man kom överens om i regeringsprogrammet. Med hjälp av det ökade anslaget bibehålls den inre säkerheten på nuvarande nivå...

Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2016

17 aug
Prioriterade områden i arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2016 är stärkande av sysselsättningen, konkurrenskraften och tillväxten samt främjande av bioekonomin, kolfriheten och digitaliseringen. ANM:s ansvarsområden framhävs i hög grad bland regeringens spetsprojekt åren 2016–2018. Läs mer: https://www.tem.fi/sv/ministeriet/meddelanden_ministeriet?89532_m=118525

Funderar du på att köpa eller sälja företag?

17 aug
Här finns lite tips och saker att tänka på i en skrift från Arbets- & Näringsministeriet: https://www.tem.fi/files/29921/yritys_myyntikuntoon_ruotsi.pdf

Sidor