Nyheter 2015

Lagpaket för att förbättra finska företags konkurrenskraft ut på remiss

16 nov
Regeringen har berett ett lagpaket som förbättrar företagens konkurrenskraft. Syftet är att minska arbetskostnaderna per enhet. I lagpaketet ingår ändringar som gäller lön för sjukdomstid, trettondagens och Kristi himmelfärdsdags förlängande verkan på arbetstiden, den maximala längden på semestrar samt begränsningen av den maximala storleken på semesterpenningen. I samband med detta...

EU-domstolen: Finland får förbjuda distansförsäljning av alkohol

16 nov
Enligt EU-domstolen står bestämmelsen om distansförsäljning av alkoholdrycker i 8 § i alkohollagen inte i strid med EU-rätten. Det betyder att distansförsäljningen av alkohol till Finland helt kan förbjudas. Domstolen gav sitt förhandsavgörande (C-198/14 Visnapuu) den 12 november på begäran av Helsingfors hovrätt. Med distansförsäljning avses en situation där en...

Ny webbplats för Företags- och organisationsdatasystemet 17 november

16 nov
Skatteförvaltningen och PRS håller på att omarbeta webbplatsen FODS på ytj.fi. Målet är att tjänsterna och informationen ska vara lätta att hitta, funktionerna enkla att använda och layouten tydlig. Även logotypen är ny. Företagssökningen på förstasidan Den nya webbplatsen har byggts upp så att de mest efterfrågade tjänsterna är lätt...

Mer fart på webbfakturering och digitalisering av löneadministrationen

05 nov
Arbets och Näringsministeriets utredning ger gällande: Mer fart behövs på webbfakturering och digitalisering av löneadministrationen En omfattande övergång till webbfakturering möjliggör ett allt effektivare utnyttjande av digitala informationsflöden – såväl i företagsverksamhet som inom den offentliga förvaltningen. För närvarande är uppskattningsvis bara var femte faktura som skickas i Finland en...

Var finns onödig statlig byråkrati?

23 okt
Finlands regering arbetar för tillfället med att identifiera byråkratiska regelverk som kan hämma företagsamhet och tillväxt, eller som också i övrigt upplevs som onödiga på de områden som statsmakten ansvarar för. Kommunikationsministeriet, som har utsetts av regeringen för att koordinera detta arbete, har bett riksdagsledamot Mats Löfström att inkomma med...

Årets julfest hålls på Hotell Arkipelag

23 okt
Styrelsen beslöt senaste möte att Årets Näringslivsjulfest går av stapeln traditionellt den 5 januari på Hotell Arkipelag. I konceptet detta år ingår följande: Fördrink: Mousserande vin eller alkoholfritt alternativ Förrätt: Åländsk lingongravad sik, kallrökt lax, romsås, gulbetssallad och rostat svartbröd. Dryck: En Stallhagen öl alternativt ett glas husets vita vin...

337 400 arbetslösa arbetssökande i Finland i september

20 okt
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av september sammanlagt 337 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 22 900 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt. Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick...

Utredningsman: Främja lokala avtal

20 okt
Möjligheten att ingå lokala avtal på arbetsplatserna bör utökas, säger utredningsman Harri Hietala i en rapport till justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf). Arbetsplatser ska friare kunna ingå avtal om villkoren för till exempel löner och arbetstider. I utredningen föreslås det att arbetstiden görs mera flexibel, också via lagstiftning. Vidare...

Åland behöver bred invandring

13 okt
Ålands Näringsliv vill ge vår syn inflyttning och dess konsekvenser.

Tillräckliga pensioner om fler arbetar fram till pensionsåldern

09 okt
En ny rapport visar att EU:s olika pensionssystem ger tillräckliga pensioner för kommande pensionärer – men bara om arbetstagarna får stöd att arbeta fram till den lagfästa pensionsåldern genom kraftfulla politiska insatser. EU:s olika pensionssystem klarar av att finansiera tillräckliga pensioner för kommande generationers pensionärer – men bara om EU-länderna...

Sidor