Nyheter 2015

Tiden inne för nya dataskyddsregler

03 feb
Datasäkerhet och personuppgiftsskydd är viktiga frågor för både allmänheten och privata företag, framför allt i samband med att nya tekniska lösningar tas i bruk.

Nu kan du påverka finska tobakslagen

02 feb
Nu har det öppnats en sida, via vilken var och en kan ge förslag till förnyelser av tobakslagen.

En extra satsning på 10 miljoner euro för SMF-företags internationalisering

30 jan
Den 29 januari 2015 fördelade regeringen 10 miljoner euro för små och medelstora företags (SMF-företag) internationalisering.

Kvitton saknar ofta FO-nummer

29 jan
Enligt Skatteförvaltningen är avsaknad av kontaktinformation och FO-nummer det vanligaste problemet för de kvitton som företag utfärdar till sina kunder.

EVA-rapport: Finland klarar sig inte utan invandring

28 jan
Finland hotas av en permanent för låg sysselsättning om invandringen inte ökar avsevärt, visar en rapport av Näringslivets Delegation EVA.

Skatteskuldsregistret är offentligt

22 jan
Skatteskuldsregistret är en offentlig tjänst där man kan kontrollera uppgifter om skatteskulder och deklarationsförsummelser för alla företag och näringsidkare.

Årsanmälningar för år 2014

21 jan
Arbetsgivare och andra utbetalare av prestationer samt uppgiftsskyldiga ska senast sista januari lämna in årsanmälan för 2014 om prestationer som de utbetalat och förmedlat år 2014.

363 300 arbetslösa arbetssökande i december

21 jan
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 363 300 arbetslösa arbetssökande.

I arbetskraftsservicen behövs kundorientering och resultat

15 jan
Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och tryggandet av de offentliga finansernas hållbarhet förutsätter att den offentliga arbetskraftsservicen reformeras.

Vill du bidra till Östersjöns välmående?

15 jan
Nu inleds samrådet om förslaget till åtgärdsprogram för havsvården.

Sidor