Nyheter 2015

Höjning av nedre gränsen för momsskyldighet

26 feb
Regeringen föreslår höjning av nedre gränsen för momsskyldighet och övre gränsen för anknytande lättnad Skatteförvaltningens meddelande, 25.2.2015

Naringsliv.ax har moderniserats!

18 feb
Ålands Näringsliv har moderniserat naringsliv.ax. Målsättningen har varit enkelhet och bättre navigering. Välkommen till www.naringsliv.ax .

Inkomstbeskattning - aktiebolag och andelslag

17 feb
Aktiebolag och andelslag är självständiga skattskyldiga och deras inkomster beskattas som inkomst för aktiebolaget och andelslaget i fråga.

Företagarna i Finland vill höja lättnaden vid den nedre gränsen för moms till 50000 euro

13 feb
Företagarna i Finland har föreslagit att man skulle kompensera arbetskraftsintensiva småföretagare för mervärdesskattens skadliga inverkan genom att höja taket för den gradvis minskande lättnaden för moms vid den nedre gränsen från nuvarande 22 500 euro till 50 000 euro.

Planerna på ett nytt fackligt storförbund framskrider.

13 feb
Under torsdagen träffades representanter från över 40 fackförbund för att utse en ledningsgrupp.

Närliggande service säkerställs genom offentlig och privat samarbete

11 feb
Med närliggande service avses ofta utnyttjade eller vardagliga tjänster som är måttligt lättillgängliga, antingen nära kunden, digitalt eller som hemförda.

Nästan en tredjedel av finska företag är rädda för att konjunkturen försämras

11 feb
Företagen behöver hjälp för att behålla arbetsplatser, anser Företagarna i Finland.

Handlarna rasar mot centerns förslag att ta bort mellanöl ur butikerna

10 feb
Finsk Handel varnar för effekterna som arbetslösa försäljare, butiksdöd samt ökat spritrally till Estland.

Dolda lönekostnader retar företagare

03 feb
Svenskt Näringsliv, En anställd kostar arbetsgivaren betydligt mer än vad som framgår av lönebeskedet.

En extra satsning på 10 miljoner euro för SMF-företags internationalisering

03 feb
Den 29 januari 2015 fördelade regeringen 10 miljoner euro för små och medelstora företags (SMF-företag) internationalisering.

Sidor