Utredningsman: Främja lokala avtal

Möjligheten att ingå lokala avtal på arbetsplatserna bör utökas, säger utredningsman Harri Hietala i en rapport till justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf).

Arbetsplatser ska friare kunna ingå avtal om villkoren för till exempel löner och arbetstider. I utredningen föreslås det att arbetstiden görs mera flexibel, också via lagstiftning. Vidare ska det genom lag göras möjligt att använda en arbetstidsbank. Man ska lokalt kunna komma överens om en genomsnittlig arbetstid som är högst 10 timmar per dygn och 48 timmar per vecka. Fackligt oorganiserade företag ska få bättre möjligheter att göra upp lokala avtal.

Idén är att parterna i kollektivavtal kommer överens om att göra det möjligt att ingå lokala avtal i alla viktiga frågor. Om en gemensam vilja inte kan hittas är ett annat alternativ att ändra lagarna så att det blir möjligt att ingå lokala avtal. Utredningsmannen betonar att samverkan och lokala avtal förutsätter förtroende - vilket inte kan skapas genom lagar. Det påpekas dock att lagar kan vara till stöd när man bygger upp ett förtroende.

Personalen med i beslutsfattandet

Utredningsmannen föreslår också att personalen ska få bättre möjligheter att påverka beslutsfattandet i företagen. En personalrepresentant bör ingå i förvaltningsrådet, styrelsen eller ledningsgruppen om företaget har minst hundra anställda. Dessutom ska avtal om personalens representation vara ett villkor för sådana lokala avtal som grundar sig på lag då företaget har minst 30 anställda. I samarbetslagen föreslår utredningsmannen flera ändringar som ska främja samarbete och lokala avtal. Lagändringarna ska stärka kommunikationen med personalen. Personal- och utbildningsplanen ska bindas till planeringen av företagsverksamheten.

Företagarna har ställt sig välkomnande till mera lokala uppgörelser - medan fackföreningarna ser det som hot.

Källa: YLE
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/15/utredningsman-framja-lokala-avtal