Undersökning: Vuxnas läs-, siffer- och datakunskaper bör stärkas

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet informerar

Goda läs-, siffer- och datakunskaper ger en bas för studier, arbete, jobbsökning och deltagande i samhället. I Finland finns 600 000 personer i åldern 16–65 år hos vilka dessa grundläggande kunskaper inte är tillräckliga. Man kan dock lära sig grundläggande kunskaper i vuxen ålder.

Läs mer: http://www.tem.fi/sv/arbete/meddelanden_arbetet?89507_m=118943