Skatteförvaltningens åsikt: "För många fel i uppgifter om byggande"

Anmälningsförfarandet inom byggbranschen för bekämpning av den grå ekonomin har nu varit i kraft nästan ett år. Man får en klar bild av förfarandets resultat först när fel som förekommer i anmälningar är åtgärdade.

Det är omöjligt att få någon helhetsbild av förfarandets effekt så länge kvaliteten i anmälningarna inte är som den borde vara anser man från myndigheten. Skatteförvaltningen önskar därför att uppgiftslämnarna ska vara noggrannare då de fyller i anmälningar.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.