Regeringsprogrammet lovar betalningsbaserad mervärdesskatt

SM-företagens finansieringssituation blir bättre om regeringen genomför den betalningsbaserade mervärdesskatten som finns med i regeringsprogrammet. Den nya regeringen lovar hjälpa små företag genom att införa betalningsbaserad mervärdesskatt. 

I modellen får företag vars omsättning underskrider 500 000 euro i fortsättningen betala mervärdesskatt först på basis av det datum då fakturan har betalats. Hittills har betalningen baserat sig på försäljningstidpunkten eller fakturadatumet. 

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.