Regeringen föreslår nytt företagaravdrag

Enligt regeringsprogrammet ska det vara möjligt för företagare att göra ett företagaravdrag.

Företagaravdraget innebär att bara 95 procent av resultatet i personbolag och hos näringsidkare betraktas som skattepliktigt i stället för nuvarande 100 procent. Företagaravdraget på 5 procent är alltså en skattesporre för dessa företagare.

Efter avdraget uppdelas inkomsten för ett personbolag eller en näringsidkare i förvärvsinkomst och kapitalinkomst på samma sätt som nu.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.