Ö-drift den 26-27 maj

Kraftnät Åland kommer att testa reservkraftens funktionalitet den 26-27 maj. Testet är en del i kommande arbeten med Finlandskabeln. 

Ö-driften kommer att pågå under ett dygn från tisdagen den 26 maj kl 10.00 till onsdagen den 27 maj kl 10.00.

Omkopplingen till ö-drift bör ej påverka elanvändningen. Om den mot förmodan inte fungerar, kan man åter koppla in Sverigekabeln. Därmed bör eventuella avbrott handla om minuter.

 

Informationsmöte 27 maj

Under sommaren och hösten 2015 kommer Kraftnät Åland att utföra tester, servicearbeten och omkopplingar på Finlandskabeln. Majoriteten av dessa arbeten ska ske utan att någon användare påverkas, men det kommer att ske minst en s.k. "black start" (dvs att man startar upp kraftförsörjningen i Finlandskabeln från ett totalavbrott på Åland).

Därför har Kraftnät Åland kallat till ett informationsmöte för att informera om planerade arbeten och avbrott. Mötet syftar till att informera näringslivet, så att man ska kunna anpassa sin verksamhet och minimera effekterna av eventuella avbrott. 
Du kan anmäla dig till informationsmötet här.