Närliggande service säkerställs genom offentlig och privat samarbete

- Den närliggande servicen spelar en stor roll för människorna, och de ökar också bostadsområdenas dragningskraft. Ordnandet av närliggande service förutsätter samarbete både mellan kommunerna samt mellan offentliga och privata serviceproducenter. Rörliga och digitala tjänster stödjer för sin del ordnandet av närliggande service, sade trafik- och kommunminister Paula Risikko vid Vaikuta lähipalveluiden tulevaisuuteen! -seminariet på Finlandiahuset tisdagen den 10 februari 2015.

Servicesedeln skapar närliggande service
Minister Risikko uppmuntrar kommunerna till att ta i bruk servicesedlar i större omfattning. Servicesedlarna är enligt Risikko ett välfungerande och kostnadseffektivt sätt att förbättra kommuninvånarnas tjänster.

- Servicesedlar motstås fortfarande i onödan med svepskälet att det inte finns företag i kommunen som kunde producera lämplig service. Det är klart att det inte finns utbud utan efterfrågan. Finländska företagare är emellertid så pass kvicka och idérika att högklassigt och konkurrenskraftigt utbud nog uppstår snabbt om kommunen bara skapar efterfrågan.

Risikko anser att servicesedlarna inte bara ökar kundernas valmöjligheter, utan att de även förbättrar tillgången till service och ökar mångfalden inom serviceproduktionen. Samarbetet mellan kommunerna och de privata serviceproducenterna ökas samtidigt.

Källa: Finansministeriet
Ytterligare information: Hanna Tapala, specialmedarbetare, tfn 041 544 9500