Näringslivsbarometern för juni

Ålands Näringsliv har publicerat sin barometer för juni, där vi utvärderar landskapsregeringen utifrån hur de har förbättrat företagarnas villkor.

  • Samhällsservicereformen är den stora orsaken till att betyget sänks. Det var en hög målsättning i regeringsprogrammet 2011 men tyvärr har man inte kommit i mål. Vi ser detta som en mycket viktig faktor i hur Åland blir konkurrenskraftigt, produktivt och växande i framtiden. Nästa landskapsregering bör fokusera på denna fråga och driva den i mål.
  • Ålands Näringsliv är också tveksamma till kommittens antydningar gällande ny självstyrelselag. Man verkar har stor enighet om ökad behörighet i allmänhet och övertagande av beskattning i synnerhet. Ålands Näringsliv frågar sig om motiven till eget skatteinstrument. Ger det mest nytta för Åland?
  • Ålands Näringsliv vill också att de föreslagna strategierna inom utbildning, entreprenörskap och miljö konkretiseras med budgetmedel. Där är det också viktigt att åtgärderna omfattar HELA Åland, inte endast offentlig förvaltning.
  • Ålands Näringsliv vill också påminna om fördelarna med offentligt-privat samarbete (OPS). Det kan underlätta för förvaltningen och möjliggöra infrastrukturinvesteringar. Ett införande av utmanarrätt kunde påskynda den processen.

Du hittar näringslivsbarometern i sin helhet här.