Löntagarnas organisationsgrad högst inom industrin

Av arbets- och näringsministeriets rapport om organiseringen bland löntagarna i Finland, "Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2013", framgår det att löntagarnas organisationsgrad är högst, dvs. 80,8 procent, inom industrin, medan den är 76,3 procent inom den offentliga servicesektorn och endast 51,6 procent inom de privata servicesektorerna. I rapporten studeras läget för och utvecklingen av löntagarnas fackliga organisering.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.