Lagpaket för att förbättra finska företags konkurrenskraft ut på remiss

Regeringen har berett ett lagpaket som förbättrar företagens konkurrenskraft. Syftet är att minska arbetskostnaderna per enhet. I lagpaketet ingår ändringar som gäller lön för sjukdomstid, trettondagens och Kristi himmelfärdsdags förlängande verkan på arbetstiden, den maximala längden på semestrar samt begränsningen av den maximala storleken på semesterpenningen. I samband med detta föreslås att det föreskrivs om arbetstagarens rätt till semesterpenning.

Arbets- och näringsministeriet skickade ut lagpaketet på remiss den 11 november 2015.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.